Sammen skal vi styrke elevdemokrati og trivsel  

Mange skoleelever og elevråd har været meget påvirket af Covid-19Trivslen i grundskolen har været dalende, og mange elevråd rundt om i landet er ikke blevet oprettet eller kørt som de plejer. Det skal vi i fællesskab have lavet om på!  SÆT I GANG! er Danske Skoleelevers nye indsats, der skal booste elevdemokrati og elevrådsvalg ude på alle skoler 

Det seneste år har grundskolerne været hårdt påvirket af Covid-19, og det har haft stort effekt på elevernes hverdag. Trivslen i grundskolen har været dalende, og mange elevråd rundt om i landet er ikke blevet oprettet. Det skal der laves om på nu!  

SÆT I GANG! vil sammen med skolerne styrke elevdemokratiet, og det hele skydes i gang med en national Valguge. I 2021 kommer valgugen til at finde sted fra den 20. september til den 24. september. Det bliver en sjov og spændende uge, hvor omdrejningspunktet bliver elevdemokrati og elevrådsvalg.

Valgugen skal styrke elevernes demokratiske selvtillid og øge elevernes skolepolitiske indflydelse på den enkelte skole såvel som ved den enkelte kommune samt ved Danske Skoleelever. Initiativet skal give eleverne gejsten tilbage, lærerne metoder til at arbejde med elevdemokrati og derudover skal Valgugen være med til at styrke og bakke op om skolernes demokratiske kultur.

Valgugen 2021 – en hel uge med fokus på elevdemokrati 

Valgugen bliver en uge fyldt med en masse sjove og spændende events, som vil skabe fællesskab blandt danske skoleelever og styrke elevdemokrati ude på den enkelte skole.  

Vi vil gerne opfordre alle elevråd til at holde elevrådsvalg i denne uge, så vi sammen kan fejre demokratiet.  

I løbet af Valgugen vil Danske Skoleelever facilitere minimum én valgrelateret event om dagen. Aktiviteterne vil være tilgængelige online, og som lærer kan du streame de enkelte aktiviteter ude i din klasse.

Aktiviteterne skal skabe større inddragelse af eleverne, og skabe større forståelse for elevrådsvalget. Det hele slutter med fælles LIVESTREAM på valgdagen.   

Program

Har I allerede valgt elevråd, så kan jeres skole stadig deltage i valgugen og gøre det til en demokrati- og elevdemokratiuge. Der er udviklet fagligt indhold til hver dag i løbet af ugen både til indskoling, mellemtrin og udskoling. De enkelte lærere kan selv vælge i hvilket omfang de vil bruge materialerne og deltage. Under MATERIALER finder du detaljerede programmer for den enkelte dag og kan også hente undervisningsmaterialer og lærervejledning.

Vi sender LIVE hver dag!

Som supplement til det faglige indhold sender Danske Skoleelever hver dag en live stream for både indskoling, mellemtrin og udskoling, der handler om dagens tema og som hænger sammen med det faglige indhold ude i de enkelte klasser. Her kan man igen selv vælge i hvilket omfang, ens klasse ser med og i hvilket omfang man laver øvelser og undervisningen optil og efter live stream.  

Alle dage vil tidspunktet for live stream være ens.

Indskoling Livestream: 8:30-9:00
Mellemtrin Livestream: 9:15-10:15
Udskoling Livestream: 10:30-11:30

På valgdagen fredag vil der fælles LIVESTREAM for alle klasser.

Følg med på LIVE STREAM her

Valgmaterialer 

Du kan selvfølgelig stadig tilmelde dig valgugen 2021, men skal nu selv stå for at printe elevopgaver og lærervejledninger, da vi desværre ikke længere kan nå at sende det ud til jer.

Danske Skoleelever stiller en række materialer til rådighed. Nogle af dem vil du snart kunne downloade her på hjemmesiden, andre materialer modtager du automatisk, når du har tilmeldt dig valgugen.  

Materialerne har forskellig karakter, men fælles for dem er, at de skal gøre det let for din skole, og dig som lærer, at afholde det fedeste og mest demokratiske valg, hvor eleverne bliver forberedt og inddraget i hele ugens valgproces. 

Du glæde dig til at modtage dynamiske valgplakater, stemmesedler og diverse merchandise-materialer som sætter den rette stemning.

Ved deltagelse i valgugen, får du adgang til materiale, der:  

Giver dig råd og vejledning i, hvad du kan gøre for at inddrage eleverne mest muligt. 

Hjælper dig til at forberede og kvalificere dine elever til valgprocessen.  

Skaber en fed valgstemning på skolen, og som motiverer eleverne.  

Tilmeld dig Valgugen 2021 

Mandag den 20. september til fredag den 24. september i uge 38.

Du kan selvfølgelig stadig tilmelde dig valgugen 2021, men skal nu selv stå for at printe elevopgaver og lærervejledninger, da vi desværre ikke længere kan nå at sende det ud til jer.

Når du tilmelder dig valgugen, tilmelder du hele din skole. Du kan i forbindelse med valgugen tilmelde din skole til valgugen på baggrund af tre mulige valgsystemer. Når du har tilmeldt dig kontakter vi dig, du kommer til at høre om programmet og de materialer, der vil være tilgængelig i forbindelse med deltagelse.

Tilmeld dig

Hvis man vælger stormødevalg, er stormødet elevernes øverste myndighed. Det er på stormødet valget til pladserne i elevrådet afholdes.

Tilmeld dig

Hvis man vælger klassevalg, er klassen nu en demokratisk arena, hvor klassen som fællesskab skal vælge, hvem i klassen, der varetager deres interesser bedst muligt i elevrådet.

Tilmeld dig

Hvis man vælger kredsvalg, inddeles skolen i valgkredse. F.eks. opdelt i årgange. Hver valgkreds er sikret x-antal pladser i elevrådet.

Tre forskellige valgmetoder

Et valgsystem beskriver den detaljerede valgmetode, hvormed elevernes afgivne stemmer resulterer i at kandidater bliver valgt til elevrådet.

Upåagtet hvilket valgsystem du vælger, skal der tages højde for bestemmelserne i elevrådsbekendtgørelsen.

§ 2 stk. 2 Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. 

§ 3 stk. 2 punkt 3) Hvordan det sikres, at skolens forskellige klassetrin repræsenteres i elevrådet på en hensigtsmæssig måde 

§ 4. Elevrådet udpeger selv sin formand.

Læs hele elevrådsbekendtgørelsen her