Brug vores materialer...

Du kan downloade alt materialet fra Valgugen 2021 her på hjemmesiden under Materialer. Du kan også se undervisningsvideoer og se eller gense vores Valgugen Livestreams.

Tilmeld dig Valgugen 2022

Sammen skal vi styrke elevdemokrati og trivsel

SÆT I GANG! er Danske Skoleelevers nye indsats, der med Valgugen, vil booste elevdemokrati og elevrådsvalg ude på de danske grundskoler. 

Valgugen skal styrke elevernes demokratiske selvtillid og øge elevernes skolepolitiske indflydelse på den enkelte skole såvel som ved den enkelte kommune samt ved Danske Skoleelever. Initiativet skal give eleverne gejsten til at ville elevdemokrati og lærerne metoder til at arbejde med elevdemokrati. Derudover skal Valgugen være med til at styrke og bakke op om skolernes demokratiske kultur.

Vi vil gerne opfordre alle skoler til at holde elevrådsvalg i Valgugen hvert år, så vi sammen kan fejre demokratiet.  

Valgugen

En hel uge med fokus på elevdemokrati 

Valgugen er en uge fyldt med spændende aktiviteter, som skaber fællesskab blandt danske skoleelever og styrker elevdemokrati ude på den enkelte skole.

I løbet af Valgugen vil Danske Skoleelever facilitere minimum ét valgrelateret event om dagen. Aktiviteterne vil være tilgængelige online, og som lærer kan du streame de enkelte aktiviteter ude i din klasse.

Aktiviteterne skal skabe større inddragelse af eleverne, og skabe større forståelse for elevrådsvalget. Det hele slutter med fælles LIVESTREAM på valgdagen.   

Tilmeld dig 2022

Tilmeld dig Valgugen 2022

Valgugen 2022 kommer til at ligge slut august/start september.
Tilmeld dig 2022

Når du tilmelder dig valgugen, tilmelder du hele din skole. Når du har tilmeldt dig kontakter vi dig og du kommer til at høre om programmet og de materialer, der vil være tilgængelig i forbindelse med deltagelse.

Tre forskellige valgmetoder

Et valgsystem beskriver den detaljerede valgmetode, hvormed elevernes afgivne stemmer resulterer i at kandidater bliver valgt til elevrådet.

Upåagtet hvilket valgsystem du vælger, skal der tages højde for bestemmelserne i elevrådsbekendtgørelsen.

§ 2 stk. 2 Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. 

§ 3 stk. 2 punkt 3) Hvordan det sikres, at skolens forskellige klassetrin repræsenteres i elevrådet på en hensigtsmæssig måde 

§ 4. Elevrådet udpeger selv sin formand.

Læs hele elevrådsbekendtgørelsen