Sådan bruger du materialet...

Her på siden finder du lærervejledninger, elevmateriale og videomateriale til undervisning for 4-6 klasse.

Du kan downloade den hele lærervejledning som zip.fil og alle elevopgaverne i en samlet zip.fil, eller finde og downloade hver enkelt opgave (elevmateriale + tilhørende lærervejledning) længere ned på siden.

Undervisningsmaterialet er det op i 4 forskellige emner:
Emne 1: Demokrati – er du modig?
EMNE 2: Debat – tør du?
EMNE 3: Hvad vil du forandre?
EMNE: Rejs dig – sig din mening!

Under hver emne kan du læse hvad det handler om og se de enkelte opgave og en ca varighed, og du kan bruge den samlede lærervejledningen til at guide dig igennem hvordan du bruger materialet. Du kan lade dig inspirerer af undervisningsskemaet vi brugte under Valgugen 2021 eller du kan plukke i opgaverne som du har lyst.

Nederst på siden kan du se eller gense Valgugen 2021´s Livestream

Vi håber at materialerne er relevante, inspirerende og lærerige.

God fornøjelse!

EMNE 1

Demokrati - er du modig?

Emnet handler om at introducere eleverne til det ’store’ demokrati i samfundet og det lokale elevdemokrati. Herunder hvorfor demokrati er godt, og hvorfor demokrati kræver ansvar og mod. Det er modigt at stille op til et valg, det er modigt at ville tage ansvar, det er modigt at sige sin mening, det er modigt at ville skabe noget nyt – for sig selv og andre.

Introduktion til begrebet DEMOKRATI
5 min.
Download
Demokrativendespil
10-20 min.
Download
Sten – saks – papir
5 min.
Download
To forskellige valgafholdelser
15-25 min.
Download
Søstjerne
5-10 min.
Download
Det gode valg i klassen
30-45 min.
Download
Demokratiquiz
15 min.
Download
Demokrati – er du modig?
Introduktionsvideo
Demokrati
i Danmark
Video
Elevrådet:
Elevernes repræsentanter
Video
Det gode valg
Video
Demokrati – er du modig?
Livestream
EMNE 2

Debat - tør du?

I dette modul skal eleverne lære om, hvorfor debat og diskussion er vigtige i demokratiske processer. Derudover skal eleverne træne at lytte til andres holdninger, stille spørgsmål til andres holdninger, skabe sin egen mening, og de skal øve sig i at kunne sige den højt. Du finder her både en øvelsesoversigt for dig, der vil sammensætte dit eget forløb og et undervisningsprogram for dig, der vil følge Danske Skoleelevers valguge.

Introduktion til begrebet DEBAT
5 min.
Download
Kampen om magten
10-15 min.
Download
Demokratistatuer
5 min.
Download
Minidebat
15-20 min.
Download
3xhvorfor
15-20 min.
Download
Debatbold
5 min.
Download
Det gode argument
10 min.
Download
Debatrollespil
30 min.
Download
Den gode debat og klassens debatkodeks
15 min.
Download
Debat – tør du?
Introduktionsvideo
Den gode debat
Undervisningsvideo
Debat – tør du?
Livestream
EMNE 3

Hvad vil du forandre?

I dette modul skal eleverne lære om, at demokrati ikke kun handler om valg og om at stemme, men også om at skabe forandring. Eleverne skal i løbet af i dag blive bevidste om, hvilke forandringer de godt kunne tænke sig, og hvordan man får skabt den forandring. Elevdemokrati handler altså om at skabe en bedre hverdag for elever.

Introduktion til begrebet FORANDRING
5 min.
Download
Prioriteringsspil
20-30 min.
Download
Statsministeren befaler
5 min.
Download
Elevdrevet forandring
25-35 min.
Download
Fra ét til et andet
5 min.
Download
Strandet på en øde ø
20-30 min.
Download
Postkort til elevrådet
10-15 min.
Download
Hvad vil du forandre?
Introduktionsvideo
Alle kan skabe forandring
Undervisningsvideo
Hvad vil du forandre?
Livestream
EMNE 4

Rejs dig, sig din mening

I dette modul skal eleverne lære at definere egne mærkesager og præsentere dem gennem en valgtale. De får kendskab til valgtalers fordele og begrænsninger samt mærkesagers betydning op til valgafholdelse.

Introduktion til begrebet
MÆRKESAGER OG TALER
5 min.
Download
Tal om mærkesager
10-20 min.
Download
Rør gulvet med…
5 min.
Download
Dine mærkesager
30 min.
Download
Tæl til 20
5 min.
Download
Taleskrivning
65 min.
Download
Rejs dig – sig din mening!
Introduktionsvideo
Mærkesager i elevrådet
Undervisningsvideo
Rejs dig – sig din mening!
Livestream

Se eller gense Livestream fra Valgugen 2021

Mandag
Demokrati – er du modig?
Tirsdag
Debat – tør du?
Onsdag
Hvad vil du forandre?
Torsdag
Rejs dig – sig din mening!
Fredag
Hele dagen samlet
Livestream
Recap af hele ugen