Sådan bruger du materialet...

Her på siden finder du lærervejledninger, elevmateriale og videomateriale til undervisning for 7-10 klasse.

Du kan downloade den hele lærervejledning som zip.fil og alle elevopgaverne i en samlet zip.fil, eller finde og downloade hver enkelt opgave (elevmateriale + tilhørende lærervejledning) længere ned på siden.

Undervisningsmaterialet er det op i 4 forskellige emner:
Emne 1: Demokrati kræver handling
EMNE 2: Debat – hvor meninger brydes
EMNE 3: Demokrati skaber forandring
EMNE 4: Valgtaler og mærkesager

Under hver emne kan du læse hvad det handler om og se de enkelte opgave og en ca varighed, og du kan bruge den samlede lærervejledningen til at guide dig igennem hvordan du bruger materialet. Du kan lade dig inspirerer af undervisningsskemaet vi brugte under Valgugen 2021 eller du kan plukke i opgaverne som du har lyst.

Nederst på siden kan du se eller gense Valgugen 2021´s Livestream

Vi håber at materialerne er relevante, inspirerende og lærerige.

God fornøjelse!

EMNE 1

Demokrati kræver handling

Dette emne introducerer eleverne til folkestyre og deres rolle som medborgere i et repræsentativt demokrati. Emnet har fokus på at få opbygget viden om, hvad demokrati og elevdemokrati er. Derudover handler emnet om at et sprudlende og levende demokrati kræver handling.

Demokrativendespil

10-20 min.
Download
Statsministeren befaler
5-10 min.
Download

Et demokratisk valg

25-35 min.
Download
Det gode valg i klassen
30-45 min.
Download

Demokratiquiz

15 min.
Download
Demokrati kræver handling
Introduktionsvideo
Demokrati i Danmark
Undervisningsvideo
Elevrådet:
Elevernes repræsentanter
Undervisningsvideo
Det gode valg
Undervisningsvideo
Livestream
Demokrati kræver handling
EMNE 2

Debat - hvor meninger brydes

Eleverne skal lære om, hvorfor debat og diskussion er vigtige i demokratiske processer. Derudover skal eleverne træne at lytte til andres holdninger, stille spørgsmål til andres holdninger, skabe sin egen mening og give et kvalificeret svar.

Sig det højt

20-30 min.
Download
3 x hvorfor
20-25 min.
Download

Debatbold

10-15 min.
Download

Holdningsstoleleg

15-30 min.
Download
Den gode debat og klassens debatkodeks
50 min.
Download
Debat – hvor meninger brydes
Introduktionsvideo
Debatteknik
Undervisningsvideo
Livestream
Debat – hvor meninger brydes
EMNE 3

Demokrati skaber forandring

I dette emne skal eleverne lære om, at demokrati ikke kun handler om valg og valghandlingen, men at man også tager ansvaret for at lede forandring for og med andre. Eleverne skal blive bevidste om, hvilke forandringer de godt kunne tænke sig, og hvordan man så får arbejdet mod at få dem implementeret. Elevdemokrati handler altså om at skabe en bedre hverdag for elever.

Prioriteringsspil

20-30 min.
Download
Fra ét til et andet
5-10 min.
Download
Elevdrevet forandring
25-35 min.
Download

Strandet på en øde ø

20-30 min.
Download

Postkort til elevrådet

10-15 min.
Download
Demokrati skaber forandring
Introduktionsvideo
Alle skaber forandring
Undervisningsvideo

Livestream

Demokrati skaber forandring
EMNE 4

Valgtaler og mærkesager

Eleverne skal lære at definere egne mærkesager og præsentere dem gennem en valgtale. Eleverne får kendskab til valgtalers fordele og begrænsninger og mærkesagers betydning op til valgafholdelse.

Mærkesager

35-45 min.
Download
Rør gulvet med…
5-10 min.
Download

Taleskrivning

65 min.
Download

Tæl til 20

5-10 min.
Download
Valgtaler og mærkesager
Introduktionsvideo
Præsentationsteknik
Undervisningsvideo
Mærkesager i elevrådet
Undervisningsvideo
Livestream
Valgtaler og mærkesager

Se eller gense Livestream fra Valgugen 2021

Mandag
Demokrati kræver handling
Tirsdag
Debat – hvor meninger brydes
Onsdag
Demokrati skaber forandring
Torsdag
Valgtaler og mærkesager
Fredag
Hele dagen samlet
Livestream
Recap af ugen